Ghi lại các chương trình trên Internet (2)

Xin chào, tài liệu tài liệu. Tôi có thể hỏi: làm thế nào tôi có thể ghi (ghi, ghi) các chương trình Internet hoặc các chương trình phim đã tải xuống để xem sau. Tôi thực sự nhớ sự giúp đỡ của bạn. Xin chân thành cảm ơn và chào hỏi.

Nguyễn Văn Nam

Trả lời:

Bạn đang nói về “chương trình phim đã tải xuống”. Nếu được tải xuống, nó phải nằm trên ổ cứng cục bộ. Điều này có nghĩa là bạn đã đăng ký nó.

TOM .

Tải xuống phần mềm Tải xuống Trình tăng tốc, cài đặt và chọn chế độ khởi động. Mỗi khi bạn nghe chương trình Phương tiện, Tải xuống Trình tăng tốc sẽ yêu cầu bạn tải xuống. Sử dụng phần mềm này sẽ giúp bạn tải xuống http://www.click-now.net/cgi-bin/doad.pl?file=0934 rất nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *