Chữ gạch chân màu đỏ khi viết văn bản (10)

Người yêu cầu Puis-je: Ordineur c & # 79. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg. ? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbxx? = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; là Word 2000 est bình thường & # 790. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGb ng 79.?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=S90LReOxG5L8 w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg3; g & # 784.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; si rouge, x và # 79. w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_GlG Commci ce & # 787.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; lequel? Veuillez & # 4. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg7; n .

Ngoyen Ngọc Nam

H & # 789.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; négatif:

B & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; nà công cụ / tùy chọn /. Sélectionnezl’onglet Orthographe et grammaire, r & # 789.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; xếp hạng 792. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & sxGgGsélectionnez “Chỉnh hình xác minh”. Cliquez sur OK TH & # 787.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; c’est fait .

Đinh Tuấn Anh

C’est ch & # 787.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; xác minh chính quy (c & # 79.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & d = Cắt & s = S90LReOxG_Qu5lGbx? = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = Crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; Tiếng Anh) Cán bộ điều hành & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; y. B & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; n peutdésactiverch & # 787.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxGxQulKg phương pháp được đề xuất:

Ctrl + điều khiển phụ trợ. Dans la barre de menu, sélectionnez:

Đoàn kịch sân khấu-> Lange dance-> Definilla-Longe dance-> De Keche case “Ne pasvérifierl’orthographe ou la grammaire”. -> Tốt. (B & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; n peut cliquer sur le bouton “Pardéfaut …”, avant 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; n thay đổi b & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & thích hợp = crop & s = S90LReOx? Thích ứng = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg9; ng văn bản b & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & sxGgeR90 n le sera & # 7 = tard)

Dong Ngo

Avez-vous encore amboin devérifierle manuel. Trong phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh là lorsque vous le requesterez. Đổ vào céla, alez dans: Outil-> Options-> Orthographe et grammaire, décochez “Vérifierl’orthographe lors de la frappe”.

Que .

Phạm Duy Phong

Ouvrez Microsoft Word, thực đơn cửa hàng, sélectionnez các món ăn / lựa chọn ngoại ô / nhiếp ảnh trực giao, sélectionnez (không phải người Pháp) o vé vérifierl’orthographe lors de la frappe. , “Toujourssuggérerdes Correction”, “vérifierla grammaire lors de la frappe” et en vérifierla grammaire avec l’orthographe “, bam OK. Vous n’aurez pasà” Arrayêter “avec la machine elle

T & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; Tôi lái b & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; sử dụng chính tả chính tả và trình xác nhận tự động. Đổ mồi, đi tới Menu> Menu> Tùy chọn> Biểu đồ trực giao và ngữ pháp (ONGLET), primer 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; Veuillezvérifier (l’orthographe au cours de la frappe).

Buu

Salut, d’e vous Parler en menu phụ: Vous pouvez cliquer sur menu Outils —> Tùy chọn, Vous verrez unefenêtrededans afin que vous cliquiez sur Orthographe et grammaire, dans la pageprécédente “Vérifiezl’orthographe mặt dây chuyền” pa s cocher V (phim), puis cliquez sur OK, L pense qu’il ne sera pluspiraté.

Si vous voulez l’utiliser Selon l’échelle, vous devriez voir si Votere định dạng Essturignéou non (Essturignéou non), Spines de Swisler Sdinelle · Spinielle poussi vous n’avez pas amboin de le souligner, Pissis Fries diles Dignesle Dignes le Dignesle Protéger Protégerle tài liệu, phiên bản mới lorsque vous băngz sur la nouvelle phiên bản, upédans ce cas, il de vous achit de cliquer sur Outils dans le menu puis de cliquer sur Déprotégerle tài liệu, le mot de passe seraréinitNhập mật khẩu sẽ là phần cuối của cuốn sách.

Nếu bạn không thể giúp đỡ, xin vui lòng mạo hiểm với tôi.

Chúc may mắn và hạnh phúc.

LN

Kính gửi – Đây là hướng dẫn chính tả của MS Word, tùy thuộc vào nguồn văn bản trong khi định cấu hình, nếu các lệnh tiếng Việt có thể được thực thi, nó sẽ hiển thị kết quả do lỗi. Trong từ điển. Để nhập sách hướng dẫn này khi nhập tiếng Việt vào “Công cụ” -> “Tùy chọn” và nhập chính tả và ngữ pháp (chính phủ và tiếng Anh), nhấp vào “Kiểm tra chính tả khi bạn nhập” trong thư mục chính tả hoặc bạn có thể sử dụng “Kiểm tra” để xóa nó trong thư mục ngữ pháp (nếu có), nhập “ngữ pháp” (kiểm tra ngữ pháp), để không hiển thị màu xanh lá cây trên bảng.

Pan Le – Bàn nhân dân! – Khi viết bằng Word, nhiều sách được viết bằng chữ vì chúng được viết bằng từ tiếng Anh. Nếu bạn nói tiếng Anh rất tốt, bạn không cần nói, nếu bạn sai, bạn không phải nói tiếng Việt thường xuyên. Nhưng điều này không hướng dẫn tôi, tôi nghĩ bạn có thể làm được.

Tạm biệt.

Nguyễn Anh Tuấn

Gui Ban Nguyễn Ngọc Nam

# 784 trong phần mềm. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; dự thảo c & # 79.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8L từ a & # 79.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg3; kiểm tra chính tả và kiểm tra văn bản w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & sxggeR90 (chính tả và ngữ pháp) là & # 79. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg3; đầu tiên trong menu “Công cụ”. Chương 79. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg3; Hàm này được sử dụng cho s & # 79. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_GlG? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; đánh vần khi m và b & # 784. w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGb & n = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; ng. Nhưng khi b & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; n sử dụng ti & # 787. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_QulG? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg3; chức năng này c & # 36.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8 & h = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8 W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; ng Bạn phải hiển thị g & ​​# 0 = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbR8 w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg9; & # 784.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; n loại. G & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; màu đỏ chỉ là lỗi chính tả, g & # 784. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & sx Lg màu xanh lá cây là lỗi máy tính để bàn # 784.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; m (lỗi cú pháp). Bạn có muốn xóa ch & # 79.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg3; hàm này b & # 784.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxgxQu_

.?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=S90LReOxG_Qu5Lbb8 w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx n hình như vậy & # 784. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; n Dự thảo tài liệu Word. Nhấp vào nút chuột trái và đặt chuột # 787. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; ch & # 79.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReObG 784.?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=S90LReOxG_Qu5lGbR8 W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbR-N & # 787.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; bạn không có ký hiệu b & # 784? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReLgg, chọn tùy chọn. Sau đó, trong menu “Chính tả và ngữ pháp”, b & # 784. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; n xóa t & # 784. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & sK Je ch & # 79.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg3; kiểm tra chính tả khi nhập và chia số 4. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReO # 792.? W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg; Sử dụng cú pháp Kiểm tra khi nhập nội dung bên dưới. (Hộp ở đây sau khi lựa chọn không được đánh dấu n & # 79. W = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg9;a) .

Cơ thể .

A & # 79.? w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg3; c Tru & # 4. w = 0 & h = 0 & q = 100 & dpr = 1 & fit = crop & s = S90LReOxG_Qu5lGbRx8LKg7; ng

Chuyển đến trình đơn “Công cụ” và chọn: Tùy chọn – Xác định chính tả và ngữ pháp, sau đó xuất hiện thư mục “Kiểm tra chính tả và ngữ pháp”.

Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *