Dịch vụ ngân hàng thương mại thông minh phương Đông

-Tôi muốn biết ai có thể mở OCB, sử dụng tài khoản O-Smart và cách sử dụng?

– Ai có thể mở tài khoản O-Smart và thành lập công ty điều hành (không bao gồm các tổ chức tín dụng) theo luật pháp Việt Nam. Nếu bạn đã có tài khoản OCB, chỉ cần sử dụng mẫu đăng ký OCB để đăng ký để đăng ký tài khoản O-Smart. Ngoài ra, nếu công ty không có tài khoản trong OCB, thì bắt buộc phải mở tài khoản, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức và tài liệu chứng minh người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản. Ưu điểm của tài khoản O-Smart là gì?

– Tài khoản O-Smart có nhiều chức năng tài khoản tiền gửi để thanh toán thường xuyên, chỉ cần sử dụng mức lãi suất cao được tính dựa trên số dư thực tế hàng ngày và phí dịch vụ ưu đãi. Do đó, với O-Smart, công ty thậm chí có thể đầu tư vào bất kỳ hình thức nào khác để tối đa hóa lợi nhuận và nhanh chóng giao dịch trên nguồn giao dịch mà không cần tiết kiệm tiền.

– Lãi suất Tài khoản O-Smart tính toán và trả lãi như thế nào?

– Lãi suất của tài khoản O-Smart được tính theo số dư vào cuối mỗi ngày và được đặt so le theo nguyên tắc lãi suất cao hơn và số dư lãi. Năng suất cao hơn. Tiền lãi được tự động ghi có vào tài khoản của khách hàng vào ngày 26 mỗi tháng.

– Nếu tôi có đô la Mỹ, tôi có thể mở tài khoản O-Smart bằng đô la Mỹ không?

– Tài khoản O-Smart Tài khoản hiện tại OCB là VND (VND), không phải USD.

– Tôi có thể mở tài khoản O-Smart và giữ tài khoản cũ của mình không? Bạn đã có tài khoản tiền gửi với OCB chưa?

– Bạn có thể làm điều này và bạn có thể yêu cầu OCB thực hiện theo quy trình chuyển đổi tài khoản cũ của bạn sang tài khoản O-Smart. Các điều kiện và thủ tục chuyển đổi được thực hiện theo OCB.

– Số dư tối thiểu và số dư trung bình tối thiểu là gì?

– Số dư tối thiểu là số dư nhỏ. Bạn phải luôn giữ một tài khoản để mở và sử dụng nó. Số dư tối thiểu là số dư được tính bằng cách thêm và chia số dư vào cuối mỗi ngày của mỗi tháng cho số ngày trong tháng.

– Tôi có thể nhận trợ giúp khi sử dụng tài khoản O-Smart không? Bạn có ủng hộ việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử không?

– Khi sử dụng tài khoản O-Smart, OCB luôn hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ ngân hàng điện tử hiện có của công ty.

(Nguồn: OCB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *