Làm thế nào về việc mở nhà máy thép dải 100 triệu?

Hiện tại, kinh nghiệm kinh doanh của tôi không nhiều. Với 100 triệu đồng được tiết kiệm sau khi làm việc, tôi thực sự muốn khởi động kế hoạch mở nhà máy băng.

Tôi hy vọng những người có kinh nghiệm liên quan có thể chia sẻ liệu tôi có cần chuẩn bị trước khi mở một hội thảo không? Những biện pháp phòng ngừa cần thiết cho loại hình kinh doanh này? Là mô hình có lợi nhuận ngày hôm nay? …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *